გაფილტრული წყალი, სუფთა და ჯანსაღი წყალი, სასარგებლო და უსაფრთხო წყალი და მისი მნიშვნელობა.

წყლის მოხმარება და გამოყენება საყოფაცხოვრებო და სამრეწველო საქმიანობაში აუცილებლად იწვევს მის დაბინძურებას სხვადასხვა მინარევებით.  ბუნებაზე ზრუნვის ფარგლებში,  აუცილებელია ჩატარდეს ჩამდინარე წყლის მაღალი ხარისხის გაწმენდა მაქსიმალური დასაშვები კონცენტრაციის შესაბამისი სტანდარტებით, და შემდეგ მოხდეს გაწმენდილი წყლის ჩაშვება ზედაპირულ ან მიწისქვეშა წყაროში.

კიდევ ერთი წარმატებული პროექტი ჩამდინარე წყლების მიმართულებით:

ჩვენმა კომპანიამ განახორციელა ახალქალაქის რკონიგზის სადგურის სანიაღვრის გამწმენდი ნაგებობის პროექტირება და მონტაჟი.