კიდევ ერთი წარმატებული პროექტი ჩამდინარე წყლების მიმართულებით