ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებიბა აუმჯობესებს იმ ადამიანების ცხოვრების ხარისხს, ვინც მეგაპოლისის ფარგლებს გარეთ ცხოვრობს.  გვაძლევს შესაძლებლობას ავტონომიური საკანალიზაციო სისტემის ორგანიზების, რომელიც ამუშავებს საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყალს. ავტონომიური კანალიზაციის სისტემები, ეფექტურად მუშაობს იქ, სადაც არ არის საშუალება ცენტრალიზებული კომუნიკაციების გაყვანის.

ПРОДУКЦИЯ

NANO ს გამწმენდი ნაგებობები განკუთვნილია შემდეგი მიმართულებების ჩამდინარე წყლების გასაწმენდათ:

  • ინდივიდუალური გამწმენდი ნაგებობები (ცალკე აღებული ქალაქგარე სახლის, სასტუმროს, ან სახლების პატარა ჯგუფის ჩამდინარე წყლების გასაწმენდათ).
  • კომპლექსური  გამწმენდი ნაგებობები  (სახლების დიდ ჯგუფის, კოტეჯური დასახლების და მთელი ქალაქისაც კი ჩამდინარე წყლების გასაწმენდათ).
  • სპეციალიზირებული გამწმენდი ნაგებობები.
  • გალვანიკური მოცულობის დანადგარი, გალვანიკური დოლები და ა. შ.

Новейшие станки и оборудование от ведущих мировых производителей позволяют во много раз улучшить качество и скорость сборки очистных сооружений.

სამუშაოების სრული კომპლექსის შესრულება – პროექტის შექმნიდან  და გამწმენდი ნაგებობების წარმოებიდან, სერვისულ მომსახურებამდე –  ქმნის ლოგიკურ და თანმიმდევრულ ჩამდინარე წყლების გაწმენდის სისტემას, ნებისმიერი დონის დამკვეთისთვის.