გაფილტრული წყალი, სუფთა და ჯანსაღი წყალი, მისი აუცილებლობა და მნიშვნელობა.

ბევრი წარმატებული კომპანია, რომლებისთვისაც მნიშვნელოვანია მათი თანამშრომლების კომფორტი, ყოველმხრივ აფართოებს სოციალურ პაკეტს. პროდუქტიული მუშაობის  ერთერთი მნიშვნელოვანი პირობაა სუფთა და ჯანსაღი სასმელი წყალი, რომელთანაც თანამშრომლებს უწყვეტი წვდომა უნდა შეეძლოთ. ჩვენი კომპანია გთავაზობთ წყლის ფილტრაციის სხვა და სხვა დანადგარებს და მათ პროფესიულ სერვისს.

ჩვენი კომპანიის მიერ განხორციელდა მნიშვნელოვანი სამთავრობო პროექტი –

დავით აღმაშენებლის სახელობის ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის ობიექტების გარე წყალმომარაგება-კანალიზაციის სისტემების პროექრტირება.