რეაგენტი QUANTOPHOS Universal 30H, 80gr.

47.00

რაოდენობა

ანგარიშსწორება შესაძლებელი Visa და Mastercard ბარათებით

აღწერა

ონკანის წყალში დიდი რაოდენობითაა მაგნიუმის და კალციუმის მარილები, რაც იწვევს წყლის მაღალ სიხისტეს. ადუღებისას  ისინი გარდაიქმნება მყარ არახსნად ნადებად, რაც იწვევს საყოფაცხოვრებო ტექნიკის წყობიდან გამოსვლას. თუმცა ამ პრობლემას აქვს გამოსავალი: პროპორციონალური პოლიფოსფატური დოზატორი  PICCOMAT ქვაბებისთვის და სხვა მოწყობილობებისთვის, მატებს წყალს სპეციალურ მინერალურ შენაერთებს, რომელიც ეწინააღმდეგება ნადების წარმოქმნას.

მუშაობის პრინციპი და უპირატესობები:

აქტიური ნივთიერება (პოლიფოსფატი) ემატება წყალს მკაცრად  გარკვეული  დოზებით, სპეციალური  ჩამკეტი  მოწყობილობის  მეშვეობით. PICCOMAT ს  რამდენიმე  მნიშვნელოვანი უპირატესობა  აქვს:

  • უსაფრთხო წყალი. რადგან რეაგენტი ემატება მკაცრად განსაზღვრული  პროპორციით, მისი არსებობა წყალში არ ახდენს გავლენას მის ხარისხზე და ადამიანის ჯანმრთელობაზე.
  • ეკონომიურობა.  მცირე პორციებით დოზირების გამო, აქტიური რეაგენტის ერთი ჩატვირთვა ამუშავებს 20 კბ/მ წყალს.
  • მუშაობის ვადის გახანგძლივება. საყოფაცხოვრებო ტექნიკის და საქვაბე აღჭურვილობის გამოცვლა ყოველთვის დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული, ამიტომ ბევრად ხელსაყრელია მისი დაცვა დაზიანებისგან.
  • ენერგიის ხარჯების შემცირება.  პოლიფოსფატის დოზატორის მონტაჟი ქვაბზე ეწინააღმდეგება ნალექის წარმოქმნას, რომელიც არღვევს თბოგაცვლას. ეს გვაძლევს ენერგორესურსების ეკონომიის საშუალებას: თბოგაცვლა იქნება ერთნაირად ეფექტური დანადგარის მონტაჟის მერე რამოდენიმე წლის შემდეგაც.

კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი უპირატესობა – დამატებითი დაცვა  კოროზიისგან: წყალში დამატებული პოლიფოსფატის მარილი, წარმოქმნის  მილების კედლების შიდა მხარეს დამცავ შრეს. რის შედეგადაც მილები დაცულია კოროზიისგან და იზრდება მათი მუშაობის ვადა.  საბოლოო ჯამში მოწყობილობა უზრუნველყოფს სამმაგ ეკონომიას.