პროდუქტიული და ეფექტური მუშაობისთვის ერტერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის სუფთა და ჯანსაღი სასმელი წყალი.

შპს “ლავლი როუზის” ის დაკვეთით განხორციელდა ობიექტის სამელი წყლის გასაფილტრი დოქებით მომარაგება.