დასუფთავების 3 საფეხური
ახალი დიზაინის ონკანი კომპლექტში
მარტივად კარტრიჯის შეცვლის OneTouch ტექნოლოგია
BWT AQA vita Magnesium განკუთვნილია ონკანის წყლის გასაწმენდად მექანიკური მინარევებისგან, ქლორი და ქლორორგანული შენაერთებისგან, მძიმე მეტალების იონებისგან, წყლის მაგნიუმის იონებით გასამდიდრებლად.