გაფილტრილი წყალი, სუფთა და ჯანსაღი წყალი, სასარგებლო და უსაფრთხო წყალი და მისი მნიშვნელობა.

სამრეწველო წარმოების ყველა სფეროში ტექნოლოგიური პროცესები წყლის გარეშე შეუძლებელია. ამავდროულად, ყოველთვის არ არის შესაძლებელი ონკანის წყლის გამოყენება ტექნოლოგიურ პროცესში. უმეტეს შემთხვევაში წყალს აქვს თავისი განსაკუთრებული მოთხოვნები, რაც დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად არის ჩართული წყალი ტექნოლოგიურ პროცესში. ამ მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად, საწარმოო ობიექტებზე მონტაჟდება დანადგარები წყლის მოსამზადებლად.

შპს სან პეტროლიუმ ჯორჯია ს დაკვეთითობიექტზე განხორციელდა წყალმომზადების სისტმების მონტაჟი( წყლის პირველადი ფილტრაცია, წყლის უკუოსმოსური ფილტრაცია და წყლის უნებელყოფა)