კომპანია “ТОПОЛ-ЭКО” ს პროდუქცია აუმჯობესებს იმ ადამიანების ცხოვრების ხარისხს, ვინც მეგაპოლისის ფარგლებს გარეთ ცხოვრობს. კომპანიის სპეციალისტები ქმნიან პროდუქციას, რომელიც გვაძლევს შესაძლებლობას ავტონომიური საკანალიზაციო სისტემის ორგანიზების ,რომელიც ამუშავებს საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყალს. კომპანია “ТОПОЛ-ЭКО”ს ავტონომიური კანალიზაციის სისტემები,ეფექტურად მუშაობს იქ, სადაც არ არის საშუალება ცენტრალიზებული კომუნიკაციების გაყვანის. ჩვენ მივაღწიეთ მაღალ შედეგებს, ყოველდღიური პროდუქციის ხარისხობრივი გაუმჯობესებით, ახალი ტექნოლოგიების დანერგვით, მეცნიერების და ტექნიკის მიღწევების გამოყენებით.

პროდუქცია

კომპანია «ТОПОЛ-ЭКО» ს პროდუქცია განკუთვნილია შემდეგი მიმართულებების ჩამდინარე წყლების გასაწმენდათ:

  • ინდივიდუალური გამწმენდი ნაგებობები TOPAS, TOPAS-С, TOPBIO и TOPAERO, განკუთვნილი ცალკე აღებული ქალაქგარე სახლის, სასტუმროს, ან სახლების პატარა ჯგუფის ჩამდინარე წყლების გასაწმენდათ. 
  • კომპლექსური  გამწმენდი ნაგებობები TOPAERO–М, TOPAERO-М/Е и TOPGLOBAL, განკუთვნილია სახლების დიდ ჯგუფის, კოტეჯური დასახლების და მთელი ქალაქისაც კი ჩამდინარე წყლების გასაწმენდათ. 
  • სპეციალიზირებული გამწმენდი ნაგებობები  TOPPOLIUM, TOPREIN, TOPLOS-CIKLON, TOPLOS-FL, TOPLOS-КМ, TOPLOS-AQUO и KNS. 
  • გალვანიკური მოცულობის დანადგარი, გალვანიკური დოლები ა. შ.

თანამედროვე დაზგები და დანადგარები მოწინავე მსოფლიო მწარმოებლებისგან გვაძლევს საშუალებას გავზარდოთ გამწმენდი ნაგებობების ხარისხი  და აწყობის სიჩქარე.

სამუშაოების სრული კომპლექსის შესრულება – პროექტის შექმნიდან  და გამწმენდი ნაგებობების წარმოებიდან, სერვისულ მომსახურებამდე – GK «TOPOL-EKO» ქმნის ლოგიკურ და თანმიმდევრულ ჩამდინარე წყლების გაწმენდის სისტემას, ნებისმიერი დონის დამკვეთისთვის.