ჩვენ ვახორციელებთ ტექნიკურ მომსახურებას როგორც ჩვენი კომპანიის მიერ დამონტაჟებულ დანადგარებზე, ასევე სხვის მიერ აწყობილ სისტემებზე. ვატარებთ დანადგარების დიაგნისტიკას, ვასწორებთ სხვა კომპანიების მიერ დაშვებულ შეცდომებს.

ჩვენს კომპანიაში მუშაობენ სხვა და სხვა დონის მომზადების პროფესიონალები. გვყავს სპეციალისტები მონტაჟის და ტექნიკური სერვისის სფეროში, ასევე სპეციალისტები, რომლებიც ჩაატარებენ დანადგარების დიაგნოსტიკას, გამოავლენენ პრობლემას და მოგცემენ რეკომენდაციას პრობლემის აღმოსაფხვრელად.

ჩვენი კომპანია სთავაზობს განსაკუთრებულ პირობებს კორპორატიულ კლიენტებს.